1. ​​Tellijal on õigus 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada (vastavalt üld- ja e-poe tellimus tingimuste) juhul, kui seda ei ole kasutatud, rikutud või selle väljanägemine ei ole oluliselt muutunud, see tähendab, et kauba või selle pakendi väljanägemisele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks.

2. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu Tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub Tellijani pakendis osadeks võetuna, peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Tellijale.

3. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

4. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud Tellija isiklikke vajadusi arvestades; kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad); audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui Tellija on ümbrise avanud. Samuti ei kohaldata tagastamisõigust toodetele, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud (nt kosmeetika, parfüümid ja pesu).

5. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti juriidilistele isikutele.

6. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse HeaHind e-poe aadressil info@heahind.ee kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Avalduse vorm on kättesaadav SIIN.

7. Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab tarbija asja HeaHind-le tagastamisega seotud otsesed kulud, ehk kauba tagastamise kulud peab katma Ostja.

8. Kaup tuleb tagastada HeaHind teeninduskeskusesse ette kooskõlastamisel ja meie poolt saanud teavitus teeninduskeskuse aadressi kohta konkreetsele kaupadele.

9. Kui tagastus toimub kullerteenusega, peab Tellija samuti ühendust võtma HeaHind e-poodiga ja kooskõlastada tagastuse detailid (ladu aadressi ja lahtiolekuajad).

10. Juhul, kui HeaHind e-pood korraldab toodete tagastus kulleriga, on õigus teenusepakkujal kauba vastuvõtmisest keelduda, kui toode ei ole pakendatud korrektselt ja turvaliselt. Antud juhul vastutus juba tellitud kulleri kulu katab Klient, kelle eest oli korraldatud teenus.

11. Juhul, kui saavutatud kokkulepe, et HeaHind e-pood korraldab toodete tagastus kulleriga oma kulu eest, on õigus teenusepakkujal kauba vastuvõtmisest keelduda, kui toode ei ole pakendatud korrektselt ja turvaliselt. Teistkordseks tagastamiseks tellitud kulleri kulu katab Tellija.

12. Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on HeaHind-le tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

13. HeaHind e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu ning selles mahus tagastatavast summast maha võtta.

14. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. (https://www.ttja.ee/)